WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WEBDEVELOPER: NTS Group
                                            
 
KOD:
 

Nie masz kodu? Zdobądź go


Regulamin użytkowania serwisu www.kasiauczy.pl


1. Właścicielem strony jest Katarzyna Kusiak angielski@kasiauczy.pl;

2. Właściciel jest autorem oraz ma wyłączne prawo autorskie do wszystkich treści zamieszczonych na stronie www.kasiauczy.pl oraz www.ebook.kasiauczy.pl, a także do treści zamieszczonych w książce „Kasia uczy angielskiego”. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim czy drukowanie treści jest zabronione;

3. Z ebooka online może korzystać każda osoba, która dokonała opłaty przelewem. Osoba taka jest dalej zwana „kupującym”;

4. Przelewając pieniądze systemem dotpay, wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres email;

5. Po wykupieniu dostępu do ebooka, kupujący ma do niego dostęp przez okres 10 (dziesięciu) miesięcy. Kupującemu przysługuja półroczne darmowe konsultacje emailowe dotyczące treści zawartych w książce „Kasia uczy angielskiego”. Z autorem można komunikować się także poprzez serwis facebook. Konsultacje przysługują także tym, którzy kupili książkę w wersji papierowej;

6. Każdy kupujący otrzyma na adres mailowy potwierdzenie dokonania zapłaty za dostęp do ebooka online wraz z kodem umożliwiającym dostęp. Potwierdzenia i kody generowane są przez system dotpay;

7. Właściciel nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwera dotpay. Organem odpowiadającym za serwer jest portal www.dotpay.pl;

8. Kupujący nie ma prawa udostępniać/sprzedawać/dzielić się w jakikolwiek sposób zakupionym kodem dostępu do ebooka z osobami trzecimi. Z kodu może korzystać tylko kupujący;

9. Kupujący nie ma prawa kopiować czy drukować treści znajdujących się w ebooku;

10. Kupujący nie ma prawa czerpać korzyści materialnych z posiadania dostępu do ebooka;

11. Kupujący zobowiązani są do niewykorzystywania usługi do celów sprzecznych z prawem lub do celów nie przewidzianych przez Właściciela, w tym do celów komercyjnych;

12. Złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu, w szczególności punktów: 2, 8, 9, 10, 11 - skutkuje natychmiastowym zablokowaniem dostępu kupującego do ebooka online. Właściciel serwisu ma prawo w każdym momencie trwania serwisu zablokować kod kupującego, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o stosowanie nieuczciwych praktyk;

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika;
- problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek przyczyn nie leżących po stronie Właściciela, a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystania z Serwisu przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Za serwer, na którym znajduje się strona www.kasiauczy.pl odpowiada www.hekko.pl;

14. Ewentualne reklamacje dotyczące działania serwisu kupujący powinni zgłaszać wysyłając wiadomość ze swojego adresu e-mail na adres Właściciela angielski@kasiauczy.pl. Rozpatrywane one będą w terminie do 14 dni roboczych;

15. Przed skorzystaniem z Serwisu każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem;

16. Wykupienie dostępu do ebooka online jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez kupującego. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.